cs lang cs

Pravidla pro vstup

Otevřen TK Most. Pravildla zde. Nejvíce na 4hru, mimo kurt s rouškami, bez vnitřních prostor.

Pravidla pro vstup do tenisového areálu

dle výjimky MZ platné od 7.4.2020

  • Hrát smějí členové klubu vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště.
  • Je zakázáno využívat vnitřní prostory sportoviště, šatny, sprchy, záchody. Hráči, kteří mají tenisové vybavení v šatně si ho mohou vyzvednout bez možnosti opětovného uložení.
  • Při vstupu do areálu je každý povinen používat ochranné prostředky dýchacích cest. Tyto si můžete sundat u tenisového kurtu těsně před zahájením hry.
  • Po skončení hry je nutné řádně uklidit dvorec, nasadit ochranné prostředky a opustit areál.


Otevírací doba areálu: každý den 9:00 – 19:00